Bill McHenry/Fortià/Del Val Trio

El prestigiós saxofonista nord-americà Bill McHenry, el contrabaixista català Manel Fortià i el bateria mirandés Gonzalo Del Val s’uneixen en aquest trio sense harmonia per establir un diàleg jazzístic on prima la melodia i la bellesa per sobre de tot, desgranant alguns dels clàssics del Songbook americà i desenvolupant també sobre composicions pròpies dels integrants. Tres músics de procedències i trajectòries molt diferents però referents dins de l’escena jazzística actual i amb un objectiu en comú, fer música honesta amb el cor i gaudir compartint amb el públic present en aquesta vetllada imperdible.

Bill McHenry: saxo
Manel Fortià: bass
Gonzalo Del Val: drums

McHenryFortiaDelVal.jpg El prestigioso saxofonista norteamericano Bill McHenry, el contrabajista catalán Manel Fortià y el batería mirandés Gonzalo Del Val se unen en este trío sin armonía para establecer un diálogo jazzístico donde prima la melodía y la belleza por encima de todo, desgranando algunos de los clásicos del Songbook Americano y desarrollando también sobre composiciones propias de los integrantes. Tres músicos de procedencias y trayectorias muy diferentes pero referentes dentro de la escena jazzística actual y con un objetivo en común, hacer música honesta con el corazón y disfrutar compartiendo con el público presente en esta velada imperdible.

Bill McHenry: saxo
Manel Fortià: bass
Gonzalo Del Val: drums

IMG_5126.JPG

The prestigious American saxophonist Bill McHenry, the Catalan double bass player Manel Fortià and the Mirande drummer Gonzalo Del Val come together in this trio without harmony to establish a jazz dialogue where the most important element is the melody and beauty above all, shelling some of the classics of the Songbook American and also developing on own compositions of the members. Three musicians from very different backgrounds and trajectories but referents within the current jazz scene and with a common goal, to make honest music with the heart and enjoy sharing with the audience present in this unforgettable evening.

Bill McHenry: saxo
Manel Fortià: bass
Gonzalo Del Val: drums