Manel Fortià Free Chants Trio

Manel Fortià Free Chants Trio neix de vàries sessions d’improvisació i de desenvolupament de música original que a poc a poc han anat establint un so de grup. Max Villavechia al piano i Oriol Roca a la bateria completen aquest trio on l’exploració i el risc són sempre presents, partint de les composicions pròpies del contrabaixista amb alguna aportació de la resta de components.

L’entesa i la bona química dalt i baix de l’escenari fa que la música que desenvolupa aquest trio sigui equilibrada i rica en matissos, partint de la sonoritat de clàssic trio de piano jazz però sempre explorant noves sonoritats i climes que ens poden transportar ràpidament a altres estils músicals derivats d’aquest ja que les influències són moltes.

Max Villavechia: piano
Manel Fortià: contrabaix & composició
Oriol Roca: bateria

VillaVecchiaFortiaRoca.jpg

Manel Fortià Free Chants Trío nace de varias sesiones de improvisación y de desarrollo de música original que poco a poco han ido estableciendo un sonido de grupo. Max Villavechia al piano y Oriol Roca a la batería completan este trío donde la exploración y el riesgoestán siempre presentes, partiendo de las composiciones propias del contrabajista con alguna aportación del resto de componentes.

El entendimiento y la buena química arriba y abajo del escenario hace que la música que desarrolla este trío sea equilibrada y rica en matices, partiendo de la sonoridad declásico trío de piano jazz pero siempre explorando nuevas sonoridades y climas que nos pueden transportar rápidamente a otros estilos musicales derivados de este ya que las influencias son muchas.

Max Villavechia: piano
Manel Fortià: contrabajo & composición
Oriol Roca: batería